Ayurveda - Kunskapen om livet

Lord Dahnvantari

 

Ayurveda är en sanskrit term som betyder kunskapen om livet. Då förstår ni så komplext ayurveda kan vara, samtidigt som det är väldigt enkelt att tillämpa.

Det ayurvediska förhållningsättet strävar efter ett liv i balans på alla plan. Är du i obalans kan ayurvedan hjälpa dig att få balans i livet, är du redan frisk och i balans kan ayurvedan hjälpa dig att hålla den balansen och utvecklas. 

Traditionen berättar att ca 4000 före Kristus, lämnade 52 visa och heliga män sina hembyar för att bosätta sig vid Himalyas fot. De hade för avsikt att lära sig mer om hur de skulle utrota sjukdomar och smärta från jorden. Dessa män som kallades rishis, mediterade tillsamans och ur denna meditation förvärvade de den kunskap som sedan blev känd som Ayurveda.

Från början fördes vetenskapen om Ayurveda från mun till mun och långt senare blev den nedtecknad i huvudtexten som är känd som Charaka Samhita. Denna text börjar med en beskrivning av rishis meditiationer och utgör en del av det äldsta och mest kompletta meditations- och healingsystem som man känner till. Kunskapen som rishis förvärvade hade tre aspekter – etiologi (läran om sjukdomars orsak), symptomatologi (studerandet och tolkningen av symptom) samt medicinsk behandling. Dessa tre komponoenter är kända som Tri-Sootra Ayurveda.

Ayurvedan har sitt ursprung i bl a Indien, Sri Lanka & Indonesien och det var det rådande läkekonstsystemet i Indien fram till 1800-talet då engelsmännen invaderade Indien. De ayurvediska universiteten och sjukhuset stängdes ner. Den västerländska läkekonsten skulle råda, då ayurveda ansågs vara gammalt och förlegat. En del ayurvedautövare tog sin flykt till landsbygden där skövlingen inte var lika stor. Ayurveda har tidigare till stor del byggt på muntlig tradition, och den som sådan är ju svårare att utrota om man nu inte utrotar mänskligheten vill säga...

Därför kan det tyckas vara en paradox idag, när västvärlden fått upp ögonen för ayurveda och nu har insett att ayurveda passar som hand i handsken tillsammans med västerländsk läkevård. Bättre sent än aldrig kan man tycka! Ayurvedan har hela tiden funnits kvar i Indien och Sri Lanka sedan många generationer tillbaka och utövas givetvis även numera.

Inom ayurvedan finns tre begrepp som ständigt återkommer - vata, pitta och kapha. Årstiderna, dygnet och allt levande delas in i dessa tre doshor. Doshorna består av de olika elementen luft, jord, eld, vatten och rymd. Vi människor har alla tre doshorna i oss, men av olika grad och karaktär eftersom vi är unika som personer. Doshorna påverkar vårat utseende, det mentala, själsliga och kroppsliga. Olika organ i kroppen har också en specifik doshatillhörighet.

Personer som har mycket vata i sig kan rent generellt sägas ha följande karaktärsdrag:

De är oftast lätta och finlemmade, har varierande hunger och tröst, tänker, arbetar och rör sig kvickt, kreativ, etusiastisk, alert och pratsam. Tappar lätt den röda tråden när han/hon ska berätta något - hela tiden nya impulser på gång. Om en det blir vataöverskott kan de ge följande symptom: frusenhet, spänningsvärk, torr hud, gasbildning, trög tarm, rastlöshet, oro, rädsla, lågt självförtroende och sömnstörningar.

Vatan representerar all rörelse i kroppen. Den kontrollerar luftens rörelse vid andningen, blodcirkulationen och flödet av idéer, tankar och sinnesförnimmelser. Den ansvarar också för talet och för utsöndrinen av avfallsprodukter från kroppen.
 
För att balansera vatan är det viktigt med regelbundenhet när det gäller dygnsrutiner, målttider m.m. Att gå till sängs i god tid är mycket viktigt för vata. Avspänning i olika former är bra. Värme och varm mat/dryck är bra för vata. Oljemassage är utmärkt efter som det finns tendens till uttorkning. 

Personer med stor pittadominans har elementen eld och vatten i sig. Pitta är den brinnande kraften som alstrar värme och styr matsmältningen och tillgodogörandet av födan. Pitta ansvarar för all ämnesomsättning i kroppen, normal syn, kroppstemperatur, hudens tillstånd, känslor av hunger och törst samt intelligensen.

Några karaktärsdrag för personer som har mycket pitta sig är bland annat en medelstor kroppsbyggnad, bra apit -de hoppar ogärna över en måltid, dynamiska och målmedvetna, effektiva, krävande, tar gärna en ledande position bland andra, förnöjsamma och smidiga.

Om det blir pittaöverskott kan man drabbas av magkatarr, inflamamtioner, allergier, hudbesvär, irritation, otålighet, envishet och dominans.

Det som balanserar pitta är följande: Måttfullhet både när det gäller arbete, mat och dryck m.m. Avkoppling är välgörande. Pitta bör varken bli överhettade av sol, starka smaker och känslor. Oljemassage är även utmärkta för personer med mycket pitta i sig.
 
Kapha styrs av elementen jord och vatten. Kapha ansvarar för form och struktur i kroppen från enskilda celler till leder, ben och muskler. Den fuktar och smörjer kroppens leder. Den skänker så väl mental som känslomässig och fysisk styrka och främjar egenskaper av generositet, tolerans, virilitet och mod.

Några karaktärsdrag för personer som har mycket kapha sig är att de ofta har en kraftig och stark kroppsbyggnad, långsam matsmältning, metodiska och tålmodiga, trygga och harmoniska. Om det blir överskott av kapha så blir det lätt slembildning, svullnad, övervikt, stelhet, trögstartat i aktivitet, tungsinthet och håglöshet.

Detta balanserar kapha: stimulans av olika slag, omväxling och massage för att motverka tröghet och stagnation. Personer med mycket kapha i sig behöver mer motion och mindre mat än vata och pitta. Varm, lätt mat och varma och kryddiga drycker är välgörande.

Ingen av doshorna är bättre än någon annan. I obalans är de dåliga och i balans är de bra :-)!

Vill du veta vilken dosha som är mest dominant hos dig. Klicka här för att göra en doshatest hos Deepak Chopra.

 

Dygnsrutiner

Dygnet är också indelat i vata, pitta och kapha. Det ska man nyttja för att må så bra som möjligt.

 

06 – 10 Kaphatid – Bra tid för motion och fysisk träning , utnyttja kroppens naturliga styrka som förhoppningsvis fått vila under natten och återhämtat krafterna.

10 – 14 Pittatid – Matsmältningen som starkast - enligt ayurvedan ska dagens största måltid intas mitt på dagen.

14 – 18 Vatatid – Bra tid för mentalt arbete

18 – 22Kaphatid – Lugna aktiviteter och ej tung mat

22 – 02Pittatid – Börja gå till sängs runt 22 - 22.30, kroppens inre arbete och reningsprocesser pågår för fullt.

02 – 06Vatatid – Kroppens rörelsetendends aktiveras, avfallsprodukter rör sig nedåt, naturen vaknar till liv och en bra tid att kliva upp enligt a-v är runt 06.00!

 

Årstiderna 

Även årstiderna är indelade i vata, pitta & kapha.

Kapha-årstiden infaller på våren

Pitta-årstiden infaller på sommaren och i början av hösten

Vata-årstiden överbryggar den sena hösten och vintern.

Detta kan förklara att våra kroppar påverkas och förändras med väderleken.

Var uppmärksam när den egna kroppstypen närmar sig sin mest sårbara period!

 

Förändring

Inom ayurvedan talas det om förändringens fyra steg, vilket jag nu citerar från Maivor Stigengreens bok Skapa din hälsa med Ayur-Veda, som är en mycket intressant bok, som är väl värd att läsas :

1. Det gamla lämnas

2. Ett mellanrum uppstår

3. Förändringen sker i mellanrummet

4. Det nya föds
 

För att åstadkomma en framgångsrik förändring behövs först att man tillåter den. Titta på ordet framgång - fram-gång... man måste gå framåt och när man går framåt så måste först en fot släppa sitt fäste och för ett ögonblick befinna sig i ett mellanrum innan rörelsen leder framåt till ny fast mark. När man har en önskan om förändring, så gäller det att våga befinna sig i mellanrummet och ta steget från ett tillstånd till ett annat... som min ayurvedalärare Majovor Stigengreen så klokt uttrycker det!

 

Naturens gåvor

Enligt ett ayurvediskt synsätt ska vi öppna våra sinnen och ta för oss av naturens gåvor, vilket är läkedom för både kropp och själv.

  • Gå barfota på jord några minuter varje dag (när det är möjligt):
  • Vandra efter naturliga vattendrag, sjöar eller havsstränder.
  • Låt solen genomvärma och genomlysa dig.
  • Ta en promenad bland riklig vegetation.
  • Färdas med blicken in bland stjärnorna på natten.