Reiki

Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig. Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom.

Vid en reikibehandling sägs kroppens egen självläkningsförmåga starta. Efter en reikibehandling upplever många ökat välbefinnande och ett förbättrat allmäntillstånd. Reikin kan bland annat också vara till stor hjälp vid trötthet, insomningsbesvär och brist på självförtroende. Givetvis ska man gå till läkare om man är sjuk, reiki är ett komplement och framförallt en stund för lugn och ro. Behandlingen tar ca 60 minuter.

Jag är utbildad Reikimaster.

Kostnad: 450 kr